Zenon Piekarz (1929 -2020 r.)

 

Tarnobrzeg. Obchody 3-Maja. 

 

Zenon Piekarz urodził się 1 października 1929 roku w Białobrzegach, w powiecie łańcuckim. Od 1936 do 1943 roku uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Białobrzegach. Mając 12 lat, w 1941 roku, rozpoczął naukę gry na akordeonie u organisty w miejscowej parafii, później, podwóch latach, kontynuował ją u syna organisty – też muzyka. W latach 1946-1950 pobierał prywatne nauki gry na akordeonie i blaszanych instrumentach dętych u kapelmistrza tamtejszej Strażackiej Orkiestry Dętej. W czasie okupacji hitlerowskiej grywał na akordeonie, na tak zwanych „potańcówkach” w prywatnych mieszkaniach. W 1957 roku został przyjęty do zespołu muzycznego i grał z nim do 1964 roku, przede wszystkim na lokalnych zabawach i weselach. W owym czasie był też członkiem Strażackiej Orkiestry Dętej w Białobrzegach, z którą brał udział w różnych imprezach i występach na terenie powiatu łańcuckiego.

W 1950 roku Zenon Piekarz rozpoczął naukę w Państwowym Ognisku Muzycznym, w Przeworsku i jednocześnie grał nadal w wymienionych wyżej zespołach. Po ukończeniu nauki w Ognisku, w 1955 roku zdał egzamin Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie, kontynuując dalej teoretyczne i praktyczne kształcenie muzyczne. Uczył się wtedy między innymi: dyrygentury, instrumentoznawstwa, instrumentacji na zespoły, emisji głosu, psychologii, jak również gry na akordeonie, fortepianie i klarnecie. Otrzymany dyplom tejże szkoły upoważniał Zenona Piekarza do podjęcia pracy jako instruktor muzyczny w amatorskim ruchu artystycznym. Z biegiem lat, pracując w ruchu amatorski, otrzymał I kategorię instruktorską, wydaną przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W latach 1977,78,79 i 80 uczestniczył w I – II – III – i IV sesji Warsztatów Artystycznych dla Dyrygentów Orkiestr Dętych odbywających się cyklicznie w Nowym Sączu, organizowanych przez Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie i otrzymał uprawnienia Dyrygenta Orkiestr Dętych.

 

 

Ognisko Muzyczne w Tarnobrzegu. Zenon Piekarz podczas zajęć z dziećmi.

 

 

Przebieg pracy artystyczno - zawodowej

Zenon Piekarz swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczął w 1954 roku w rodzinnych Białobrzegach z orkiestrą dętą, chórem i kapelą ludową - zespołami działającymi przy tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracował z nimi do 1964 roku. Równolegle, w latach 1958 – 1960 pracował w Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej (pow. Łańcut), jako nauczyciel śpiewu i akompaniamentu dla szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca. W tym samym czasie, to jest w latach 1962 -1964, był też zatrudniony w Społecznym Ognisku Muzycznym w Dębicy jako nauczyciel indywidualnej i zespołowej gry na akordeonie oraz śpiewu.

Od września 1964 roku Zenon Piekarz, wraz z żoną i dziećmi zamieszkał w Tarnobrzegu, gdzie podjął pracę w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki „Siarkopol” na stanowisku kapelmistrza tamtejszej Górniczej Orkiestry Dętej. Równocześnie objął też kierownictwo Społecznego Ogniska Muzycznego w Tarnobrzegu. W 1969 roku rozpoczął również równolegle pracę jako nauczyciel muzyki i kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w tarnobrzeskim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. W latach 1972-1975 prowadził również zespół muzyczny przy Zespole Pieśni i Tańca „Siarkopolanie”, działający przy Zakładowym Domu Kultury w Tarnobrzegu.

     Koncert Orkiestry orzed budynkiem Muzeum Siarki w Tarnobrzegu.

 

W dalszej swojej pracy artystyczno-zawodowej Zenon Piekarz prowadził jeszcze w latach 1976-1981 Orkiestry Dętew Grębowie (pow. Tarnobrzeg) oraz przy Hucie Szkła Okiennego w Sandomierzu. Przechodząc w 1991 roku na zasłużoną emeryturę, zrezygnował z prowadzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zakładowej Orkiestry Górniczej w Tarnobrzegu, natomiast podjął pracę z Orkiestrą Dętą OSP w Koprzywnicy. W 1993 roku został pracownikiem artystycznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, gdzie uczył tamtejszą młodzieżgry na akordeonie, fortepianie, prowadził także chórek dziecięcy i zespół akordeonowy. W 1998 roku zrezygnował z prowadzenia Orkiestry Dętej w Koprzywnicy i pracy instruktora muzyki w Baranowie Sandomierskim i ponownie podjął się prowadzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Tarnobrzegu i tamtejszej Orkiestry Dętej KiZPS „Siarkopol”. Młodzieżowa Orkiestra Dęta nie dotrwała do naszych czasów, natomiast Orkiestrę KiZPS „Siarkopol” Zenon Piekarz, jako kapelmistrz, prowadził do chwili obecnej, jednak już pod nazwą Miejska Orkiestra Dęta Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Zmarł 13 siwrpnia 2020 r. 

 https://echodnia.eu/podkarpackie/nie-zyje-zenon-piekarz-doskonale-znany-kapelmistrz-bylej-orkiestry-siarkopolu/ar/c1-15127335

Odznaczenia kapelmistrza

Ogółem Zenon Piekarz posiada 19 różnego typu odznaczeń, medali nadanych przez instytucje państwowe, wojewódzkie oraz zawodowe. Do najważniejszych z nich należą:

  1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - przyznany Uchwałą Rady Państwa w 1986 roku.

  2. Srebrny Krzyż Zasługi - przyznany Uchwałą Rady Państwa w 1979 roku.

  3. Zasłużony Działacz Kultury – odznaka przyznana w 1984 roku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

  4. Medal Komisji Edukacji Narodowej - przyznany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1979 roku.

  5. Złota Odznaka Honorowa z Brylantem - przyznana w 2014 roku przez Zarząd Główny P Z Ch i O.

  6. Złota Odznaka Honorowa z Wieńcem Laurowym – przyznana w 2009 roku przez P Z Ch I O.

  7. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – przyznana w 1993 roku przez ZG ZW OSP RP.

  8. Medal Cnoty Obywatelskiej „Sigillum Civis Virtuti”- przyznany w 2010 roku przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.